Ми продовжу?мо працювати

Введ?ть щонайб?льше 30?номер?в в?дстеження FedEx

01
02
03
Поштовий ?ндекс або м?сто, штат -->

Коли ви та ваш? кл??нти потребу?те цього найб?льше

Спроби зупинити ширення в?русу COVID-19 зм?нили св?т, а разом ?з цим ? спос?б ведення б?знесу, за дуже короткий час. Ми продовжу?мо працювати, щоб п?дтримати ваш б?знес, коли ви та ваш? кл??нти потребують цього найб?льше.

Доставка

Послуги перевезення

FedEx пропону? широкий спектр послуг для задоволення ваших потреб ?з доставки в б?льш н?ж 220?кра?н ? територ?й по всьому св?т?.

Л?так FedEx

Зм?ни в обслуговуванн? у зв’язку з COVID-19

Будьте в курс? зм?н в обслуговуванн?, пов’язаних ?з коронав?русом.

Розпакування нових черевик?в

Л?га ?вропи У?ФА

Новий сезон ? нова можлив?сть побачити 48 кращих команд ?вропи, як? змагатимуться за один з найзначущих футбольних титул?в.