Teslimat yap?yoruz

30 adede kadar FedEx g?nderi takip numaras? girin

01
02
03
Posta Kodu, ?ehir veya Eyalet -->

Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda

COVID-19'un yay?lmas?n? durdurmaya y?nelik dünya genelinde yap?lan ?al??malar bir gecede dünyay? ve i? yapma ?eklinizi de?i?tirdi. Siz ve mü?terileriniz en ?ok ihtiya? duydu?unda i?letmenize yard?mc? olmak i?in buraday?z.

Teslimat

G?nderi Hizmetleri

FedEx, g?nderi ihtiya?lar?n?z? kar??lamak i?in dünya ?ap?nda 220'den fazla ülkeye ve b?lgeye geni? yelpazede hizmet sunmaktad?r.

FedEx U?a??

COVID-19 ile ilgili hizmet haberleri

Koronavirüsle ilgili tüm yeni hizmet etkileri hakk?ndaki güncellemeler i?in ba?lant?da kal?n.

Yeni botlar? paketten ??karma

UEFA Europa League

Avrupa'daki en iyi tak?mlar?n 48'inin futboldaki en zor unvanlardan biri i?in rekabet ederken izlenece?i yeni bir sezon ve yeni bir f?rsat.