Zanesljivo po?iljanje

Vnesete lahko do 30 FedExovih ?tevilk za sledenje

01
02
03
Po?tna ?tevilka ali kraj, dr?ava -->

Dostava, ko vi in va?e stranke to najbolj potrebujete.

Globalna prizadevanja za zaustavitev ?irjenja bolezni COVID-19 so ?ez no? spremenila svet in na?in va?ega poslovanja. Va?emu podjetju smo na voljo za pomo? pri dostavljanju, ko vi in va?e stranke to najbolj potrebujete.

Dostava

Storitve po?iljanja

FedExov pester nabor storitev zadovolji va?e potrebe po po?iljanju v ve? kot 220 dr?av/teritorijev po svetu in iz njih.

FedExovo letalo

Novice o storitvah, povezane z boleznijo COVID-19

Preberite vse najnovej?e informacije o vplivu koronavirusa na na?e storitve.

Unpacking new boots

Evropska liga (UEFA)

Nova sezona in s tem nova prilo?nost, da spremljate 48 najbolj?ih evropskih ekip, ki se bodo pomerile za osvojitev enega najte?je dosegljivih naslovov v nogometu.