Doru?ujeme

M??ete zada? a? 30 sledovacích ?ísel FedEx

01
02
03
PS? alebo mesto, ?tát -->

Ke? to vy a va?i zákazníci najviac potrebujete

Globálne úsilie zastavi? ?írenie ochorenia COVID-19 zmenilo svet — a sp?sob, akym podnikáte — zo dňa na deň. Sme tu, aby sme pomohli va?ej firme posiela?, ke? to vy a va?i zákazníci najviac potrebujete.

Doru?enie

Prepravné slu?by

FedEx ponúka ?iroké portfólio prepravnych slu?ieb do a z viac ne? 220 krajín a teritórií po celom svete.

FedEx lietadlo

Aktuálne informácie o slu?bách v súvislosti s COVID19

Získajte najnov?ie informácie o vplyve koronavírusu na na?e slu?by.

Rozbalenie novych ?i?iem

Európska liga UEFA

Nová sezóna a nová ?anca pozrie? si zápasy 48 najlep?ích dru?stiev Európy v snahe získa? jeden z naj?iadanej?ích futbalovych titulov.