Mēs piegādājam

Norādiet ne vairāk kā 30?FedEx izseko?anas numurus.

01
02
03
Pasta indekss vai pilsēta, valsts -->

Kad jums un jūsu klientiem tas ir nepiecie?ams visvairāk

Globālie pasākumi, kas vērsti uz Covid-19 izplatības apturē?anu, ir būtiski mainīju?i uz?ēmumu darbību vienas nakts laikā. Mēs vēlamies palīdzēt, piegādājot jūsu un jūsu klientu sūtījumus, kad tas ir nepiecie?ams visvairāk.

Cilvēks sē? pilsētā

FedEx konta izveide

Re?istrējiet FedEx kontu jau ?odien un izmantojiet vairākus pakalpojumus un risinājumus, kas radīti, lai pielāgotu tos jūsu sūtījumu prasībām.

FedEx lidma?īna

Aktuāla informācija par pakalpojumiem saistībā ar Covid-19

Uzziniet jaunāko informāciju par izmai?ām pakalpojumu darbībā saistībā ar koronavīrusu.

Jaunu sporta apavu izpako?ana

UEFA Eiropas līga

Jauna sezona un jauna iespēja redzēt 48?labāko Eiropas komandu sacensību par vienu no grūtāk iegūstamajiem futbola tituliem.